• 09151534240
  • 05142627712
  • ایران - خراسان رضوی - نیشابور

پرسش و پاسخ

ناشناس 1396/11/30

مزایای بیمه عمر آسیا چیست؟

مدیریت 1396/11/30

در بیمه عمر آسیا، علاوه بر برخورداری از مزایای بیمه ای قابلیت سرمایه گذاری و پس انداز را دارد که می توانید از این پس انداز برای هزینه خرید مسکن ، هزینه های تحصیلی و یا حتی برای هزینه های بیماری های خاص استفاده نمایید که تمامی این موارد از مزایای بیمه عمر می باشد . برخی دیگر از مواردی که در بیمه عمر آسیا تحت پوشش می باشند : دفاع مشروع بیمه شده ، غرق شدن ، مسمومیت ، تاثیر گاز ، بخار و یا مواد اسیدی ، ابتلا به هاری ، کزاز و سیاه زخم و گزیدگی ، اقدام برای نجات اشخاص از خطر.

سوال خود را بپرسید