• 09151534240
  • 05142627712
  • ایران - خراسان رضوی - نیشابور

تخفیفات ویژه ی بیمه آسیا برای بیمه نامه ی بدنه :

تخفیف نقدی: در صورتی که بیمه گذار، حق بیمه را به صورت نقدی پرداخت نماید از 10% تخفیف برخوردار می شود.
بیمه ی آسیا علاوه بر تخفیفات بیمه نامه ای برای اعضای خانه ی کارگر، کارمندان دولت، کارکنان بانک، جامعه ی اصناف و دارندگان بیمه ی جامع عمر و پس انداز و ... تخفیف ویژه دارد .
بیمه نامه های بدنه برای کلیه خودروها به صورت 20% نقد و مابقی در اقساط نه ماهه صادر می گردد.

تخفیفات ویژه ی بیمه آسیا برای بیمه نامه ی شخص ثالث :

صدور بیمه نامه های شخص ثالث برای کلیه ی خودروها در صورت نقدی تخفیف 2/5 درصدی دارد.
بیمه نامه های شخص ثالث برای کلیه خودروها به صورت 25% نقد و مابقی در اقساط شش ماهه صادر می گردد.
بیمه نامه های شخص ثالث برای کلیه خودروها به صورت تعهدی در اقساط 8 ماهه بدون پیش پرداخت صادر می گردد.