• 09151534240
 • 05142627712
 • ایران - خراسان رضوی - نیشابور

بیمه تمام خطر نصب (EAR)

به موجب اين بيمه نامه، عمليات نصب، دمونتاژ و مونتاژ ماشين آلات و تجهيزات واحد هاي صنعتي، توليدي و خدماتي از قبيل انواع نيروگاه ها، توربين ها، ژنراتورها، ديگ هاي بخار، كمپرسورها، موتورهاي درون سوز، ترانسفورماتورها، خطوط و سيستم هاي مخابراتي، خطوط انتقال گاز، خطوط انتقال نيرو، دستگاه هاي چاپ، ماشين آلات كاغذسازي و نساجي، خطوط هوايي انتقال نيرو، خطوط لوله و مانند آنها تحت پوشش قرار مي گيرد. پوشش بيمه اي از زمان تخليه تجهيزات و ماشين آلات در محل اجراي طرح شروع و در كليه مراحل انبارداري، عمليات ساختماني، نصب،‌ آزمايش، راه اندازي و نگهداري ادامه دارد.

مخاطبين:

كليه كارفرمايان و پيمانكاران مجري پروژه هاي نصب در سراسر كشور

پوشش ها :

اين بيمه نامه كليه خسارت ها و زيان هاي وارد به اموال بيمه شده را به صورت تمام خطر و به هر علت، اعم از حوادث طبيعي و ساير حوادث، به جز در مواردي كه به طور مشخص استثناء شده است، جبران مي نمايد. اين بيمه، همچنين اشتباه در نصب ماشين آلات و همچنين عدم مهارت فني كارگران و متخصصان پيمانكاران را صرفا در سايت و در زمان اجراي پروژه پوشش مي دهد.

اين بيمه نامه داراي دو بخش خسارت مالي به پروژه و مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث مي باشد. در بخش اول مواردي نظير اقلام مورد نصب، هزينه حمل، حقوق و عوارض گمركي، هزينه نصب، كارهاي ساختماني، تجهيزات ساختماني يا نصب، ماشين آلات ساختماني، برداشت ضايعات، اموال مجاور و تعديل تحت پوشش قرار مي گيرد. در بخش دو نيز غرامت بدني منجر به فوت و نقص عضو و هزينه پزشكي و خسارت مالي به اشخاص ثالث مي تواند تحت پوشش قرار گيرد.

قوانین و شرایط بیمه نامه:

فایل کامل قوانین و شرایط عمومی در فرمت PDF موجود می باشد.

مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه:

 • پرسشنامه تكميل شده به همراه مهر و امضاء بيمه گزار
 • پيمان به همراه ضمائم
 • جدول زمان بندي اجراي كار مصوب كارفرما
 • نقشه هاي جانمايي
 • ليست اقلام مورد نصب
فرآیند صدور بیمه نامه :

پس از تكميل مدارك اوليه به شرح فوق نرخ و شرايط مورد نظر بيمه گر به بيمه گزار محترم اعلام و در صورت توافق در خصوص نرخ و شرايط اعلام شده و نيز پس از بازديد از پروژه امكان صدور بيمه نامه در هر يك از واحدهاي صدور سراسر كشور وجود دارد.

سایر توضیحات:

بازديد از پروژه جهت صدور بيمه نامه ضروري است.

اقدامات لازم در زمان وقوع خسارت :

بیمه گزار در حین وقوع خسارت و یا پس از وقوع آن می بایست ضمن انجام کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت، مراتب را ظرف مدت تعیین شده در بیمه نامه بصورت مکتوب به بیمه گر اطلاع دهد.

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت:
 1. تکمیل فرم اعلام خسارت
 2. یک نسخه از قرارداد بهمراه ضمائم
 3. صورت جلسه کارگاهی روز حادثه
 4. آخرین صورت وضعیت کارکرد قبل و بعد از حادثه که احجام خسارت در آن دیده شده و به تایید ناظر و کارفرما رسیده باشد.
 5. در صورت خسارت به تجهیزات، لیست لوازم و تجهیزات بیمه شده
 6. لیست اقلام مورد نصب به تفکیک سرمایه
 7. در صورت نیاز گزارش مقامات انتظامی
 8. سایر مدارک بسته به نوع خسارت از بیمه گزار درخواست می گردد.
فرآیند دریافت خسارت:

پس از اعلام کتبی خسارت توسط بيمه گزار و تشکیل پرونده، بررسي هاي فني بر روي خسارت اعلام شده انجام و در نهايت چک خسارتی با ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی قابل پرداخت به بیمه گزار می باشد.

سایر توضیحات:

بازديد از مواضع خسارت ديده توسط كارشناس فني بيمه گر الزاميست.