• 09151534240
 • 05142627712
 • ایران - خراسان رضوی - نیشابور

بیمه تمام خطر پیمانکاران (CAR)

به موجب اين بيمه نامه، كليه طرح هاي عمراني و ساختماني مانند پروژه هاي احداث انواع سازه شامل انواع ساختمان، راه آهن، فرودگاه، جاده، پل، سد، تونل،‌ مترو، تقاطع هاي غير همسطح، موج شکن، عمليات آبرساني، زهکشی، فاضلاب شهري، حفر چاه، مخازن آب و مانند آنها تحت پوشش قرار مي گيرد. مدت اين بيمه از زمان تخليه مصالح در محل اجراي پروژه شروع و تا اتمام آن و تحويل دائم كار به كارفرما ادامه دارد.

مخاطبين:

كليه كارفرمايان و پيمانكاران مجري پروژه هاي پيمانكاري در سراسر كشور

پوشش ها :

اين بيمه نامه كليه خسارت ها و زيان هاي وارد به اموال بيمه شده را به صورت تمام خطر و به هر علت، اعم از حوادث طبيعي و ساير حوادث، به جز در مواردي كه به طور مشخص استثناء شده است، جبران مي نمايد.

اين بيمه نامه داراي دو بخش خسارت مالي به پروژه و مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث مي باشد. در بخش يك، مواردي نظير مبالغ پيمان، مصالح تهيه شده توسط صاحبكار، ساختمان هاي موقت، تجهيزات ساختماني، ماشين آلات ساختماني، اموال مجاور، برداشت ضايعات و تعديل تحت پوشش قرار مي گيرد. در بخش دو نيز غرامت بدني منجر به فوت و نقص عضو و هزينه پزشكي، همچنين خسارت مالي به اشخاص ثالث مي تواند تحت پوشش قرار گيرد.

قوانین و شرایط بیمه نامه:

فایل کامل قوانین و شرایط عمومی در فرمت PDF موجود می باشد.

مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه:

 • پرسشنامه تكميل شده به همراه مهر و امضاء بيمه گزار
 • پيمان به همراه ضمائم
 • جدول زمان بندي اجراي كار مصوب كارفرما
 • نقشه هاي جانمايي
فرآیند صدور بیمه نامه :

پس از تكميل مدارك اوليه به شرح فوق نرخ و شرايط مورد نظر بيمه گر به بيمه گزار محترم اعلام و در صورت توافق در خصوص نرخ و شرايط اعلام شده و نيز پس از بازديد از پروژه امكان صدور بيمه نامه در هر يك از واحدهاي صدور سراسر كشور وجود دارد.

سایر توضیحات:

بازديد از پروژه جهت صدور بيمه نامه ضروري است.

اقدامات لازم در زمان وقوع خسارت :

بیمه گزار در حین وقوع خسارت و یا پس از وقوع آن می بایست ضمن انجام کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت، مراتب را ظرف مدت تعیین شده در بیمه نامه بصورت مکتوب به بیمه گر اطلاع دهد.

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت:
 1. تکمیل فرم اعلام خسارت
 2. یک نسخه از قرارداد بهمراه ضمائم
 3. آخرین صورت وضعیت کارکرد قبل و بعد از حادثه که احجام خسارت در آن دیده شده و به تایید ناظر و کارفرما رسیده باشد.
 4. صورت وضعیت خسارت شامل متره و مالی بهمراه فهرست بهاء منضم به قرارداد
 5. نقشه، کروکی و صورت مجالس اجرایی مربوط به مواضع خسارت دیده
 6. در صورت نیاز گزارش مقامات انتظامی
 7. سایر مدارک بسته به نوع خسارت از بیمه گزار درخواست می گردد.
فرآیند دریافت خسارت:

پس از اعلام کتبی خسارت توسط بيمه گزار و تشکیل پرونده، بررسي هاي فني بر روي خسارت اعلام شده انجام و در نهايت چک خسارتی با ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی قابل پرداخت به بیمه گزار می باشد.

سایر توضیحات:

بازديد از مواضع خسارت ديده توسط كارشناس فني بيمه گر الزاميست.