• 09151534240
 • 05142627712
 • ایران - خراسان رضوی - نیشابور

بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی :

شرکتها و موسسات حمل ونقل داخلی براساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان ویا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار می گردد صحیح و سالم به مقصد برساند .

بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی :

شرکتها و موسسات حمل ونقل داخلی براساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان ویا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار می گردد صحیح و سالم به مقصد برساند .

پوشش ها :

الف ) کلیه خطرات اصلی – شامل تصادف ،واژگونی ، آتش سوزی ، سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه و برخورد کالا با شی ثابت (بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل )

تعرفه ها و روش محاسبه حق بیمه:

در رشته بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی شیوه محاسبه حق بیمه بشرح ذیل است :

ارزش کالا × نرخ حق بیمه = حق بیمه

به حق بیمه مالیات و ارزش افزوده مصوب هر سال افزوده می گردد .

قوانین و شرایط بیمه نامه:

- مطابق با آیین نامه های بیمه مرکزی ایران و توافقات بعمل آمده بین بیمه گر و بیمه گذار

مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه:
 1. درخواست کتبی شرکت حمل ونقل با مهر و امضاء صاحبان امضاءمجاز به انضمام تکمیل فرم پیشنهاد .
 2. تصویر پروانه فعالیت معتبر وروزنامه رسمی با آخرین تغییرات و کد اقتصادی .
 3. درصورتی که درخواست انعقاد قرارداد از طریق نماینده یا کارگزار ارائه می گردد ، درخواست کتبی نامبردگان .
فرآیند صدور بیمه نامه :

پس از بررسی پیشنهاد صدور و سوابق متقاضی و درصورت لزوم استعلام از بیمه گرقبلی توسط مرکز یاشعبه ناظر ، پیش نویس قرارداد یا نرخ و شرایط پیشنهادی ارائه و درصورت موافقت ، قرارداد نهایی صادر می گردد .

اصل نسخ قرارداد نهایی طی نامه جهت مهرو امضاء توسط بیمه گذار ، تحویل نماینده یا کارگزارمی گردد .

نکته : به منظور حسن اجرای مفاد قرارداد ، اخذ تعهد نامه از نماینده الزامی است .

 • پس از تهیه قرارداد (درسه نسخه)و مهر و امضاء آن توسط بیمه گذار و بیمه گر ( واحد صادر کننده ) یک نسخه از آن توسط همان واحد ضبط ، یک نسخه به مدیریت امورمالی ارسال و نسخه دیگر تحویل بیمه گذارمی شود .
 • کلیه شعب یا واحدهای صادر کننده قرارداد موظف می باشند تصویر قرارداد منعقده را جهت اداره فروش قراردادهای بیمه مسئولیت متصدیان حمل ارسال نمایند .
 • ضروری است شعب و واحدهای صدور به محض صدور قرارداد ، نسبت به ارسال درخواست نصب برنامه آنلاین شرکت ایده پرداز پاسارگاد(ایپاد) ازطریق سامانهir . ransportalT.wwwاقدام نمایند.
 • همانطوریکه در قرارداد ذکر گردیده ، بیمه گذار می بایست بلافاصله پس از دریافت حواله بارنامه ها، کپی حواله را جهت اطلاع از تعداد و شماره بارنامه های اخذ شده به بیمه گر ارائه نماید واحد صدور نیز موظف است صورت ریز مشخصات محمولات حمل شده را ظرف مهلت مقرر در قرارداد اخذ و پس از مطابقت شماره بارنامه های مندرج در صورت ریز با شماره بارنامه اعلامی در حواله چنانچه شماره بارنامه ای جا افتاده باشد
 • وضعیت شماره بارنامه های جا افتاده را مشخص و درصورتیکه سایر موارد از جمله وصول حق بیمه و یا اعلام محمولات با سرمایه بیش از سقف مقرر در قرارداد و ... با مفاد قرارداد مطابقت داشته باشد اقدام به صدور الحاقیه اضافه، حذف یا تغییر بارنامه نماید .

اقدامات لازم در زمان وقوع خسارت مسئولیت حمل و نقل داخلی :

بیمه گذار محترم ( شرکت / مؤسسه حمل و نقل ) می بایست به محض اطلاع از وقوع خسارت و آسیب دیدگی محموله و در اولين فرصت مراتب را کتبا" به این شرکت اعلام فرمایند . همچنین ضمن هماهنگی ، دراسرع وقت اقدامات لازم را به منظور نجات محموله و جلوگیری از تشدید خسارت به عمل آورند .

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت :

مدارک مورد نیاز جهت بررسی خسارت مسئولیت حمل و نقل داخلی

الف) درمورد حادثه وسيله نقليه :

 1. اعلام خسارت كتبي بيمه گذاربا ذكر مشخصات كامل صاحب /صاحبان كالا جهت دريافت خسارت
 2. ادعای خسارت كتبي صاحب/صاحبان كالا از شركت حمل ونقل
 3. اصل بارنامه حمل داخلي (نسخه مخصوص گيرنده كالا )
 4. اصل حواله تحویل باربه راننده حاوی مشخصات کامل محموله و راننده
 5. درصورت حمل كالاهاي متنوع (خرده بار) اصل بارنامه هاي ويژه حمل خرده بار و اصل صورتحساب راننده
 6. برگ باسكول اوليه و ثانويه پرو خالي ( درخصوص محمولاتیکه وزن محموله درارزیابی خسارت مؤثر می باشد . )
 7. اصل فاكتور محموله ( درموردکالاهای وارداتی ، تصویرمدارک وارداتی محموله شامل : بارنامه ، فاکتور ، صورت بسته بندی ، پشت و روی پروانه گمرکی ، بیمه نامه و مدارک خرید ارز مربوطه )
 8. اصل گزارش مقامات انتظامي محل حادثه به انضمام كروكي
 9. اصل صورتجلسه تنظيمي خسارت كالا درحضور راننده و صاحب كالا درمقصد

( درصورت وجود مقصر حادثه و تمایل به بررسی خسارت از محل قرارداد بیمه مسئولیت ، می بایست ضمن عدم سازش با مقصر و اعلام شکایت از ایشان درخصوص خسارت محموله ، اوراق بازجوئی از طرفین حادثه و قبول تقصیر توسط راننده مقصر ، طرف مقابل ، نیز ارائه گردد . )

سایر مدارک مورد نیاز بنا به مورد و به تشخیص اداره خسارت می باشد .

درمورد سرقت كلي محموله :

 1. اعلام خسارت كتبي بيمه گذار با ذكر مشخصات كامل صاحب/صاحبان كالا جهت دريافت خسارت
 2. ادعای خسارت كتبي صاحب/صاحبان كالا از شركت حمل ونقل
 3. اصل بارنامه حمل داخلي
 4. اصل حواله تحویل باربه راننده با امضا ء و اثر انگشت راننده ( حاوی مشخصات کامل محموله و راننده )
 5. درصورت حمل كالاهاي متنوع (خرده بار) اصل بارنامه هاي ويژه حمل خرده بار و اصل صورتحساب راننده
 6. برگ باسكول اوليه پرو خالي ( درخصوص محمولاتیکه وزن محموله درارزیابی خسارت مؤثر می باشد . )
 7. اصل فاكتور محموله ( درموردکالاهای وارداتی ، تصویرمدارک وارداتی محموله شامل : بارنامه ، فاکتور ، صورت بسته بندی ، پشت و روی پروانه گمرکی ، بیمه نامه و مدارک خرید ارز مربوطه)
 8. اصل گزارش ها و صورتجلسه های تنظیمی مقامات انتظامي و اداره آگاهي درخصوص اقدامات بعمل آمده و نتايج حاصله ، اعلام سرقت ، جلب راننده و توقيف كاميون و اوراق بازجوئی
 9. تصویری از کلیه مدارك اعلام شكايت عليه راننده و مالك كاميون نزد مراجع ذيصلاح قانوني و قضايي ، اقدامات بعمل آمده و نتايج آن که توسط دادگاه برابر با اصل شده باشد.
 10. اعلام كتبي مشخصات كامل و آدرس راننده و مالك كاميون حامل كالا و شماره پرونده كلاسه متشكله دردادگاه
 11. اصل وکالتنامه تنظیمی بیمه گذار در دفاتر اسنادرسمی ( به شرح متن پیوست )

سایر مدارک مورد نیاز بنا به مورد و به تشخیص واحد رسیدگی کننده خسارت می باشد .

فرآیند دریافت خسارت :
پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تكميل پرونده ( احراز تعهد ، تعیین خسارت وارده و مطابقتهای لازم طبق شرایط قرارداد فی مابین ) خسارت دراسرع وقت دروجه ذینفع و یا ذینفع های معرفی شده طبق ضوابط و شرایط قرارداد محاسبه و ضمن هماهنگی با ذینفع مربوطه و با اخذ رسید به ایشان پرداخت می گردد .

 

سایر توضیحات :

شماره تلفن های مورد نیاز :

 • شماره تلفن اداره خسارت مسئولیت مؤسسات حمل و نقل : 88915207
 • شماره دورنویس اداره خسارت مسئولیت مؤسسات حمل و نقل :88805965
 • شماره تلفن اداره کارشناسی بیمه های باربری ( بازدید ) :88807811
 • • شماره دورنویس اداره کارشناسی بیمه های باربری : :88915092