• 09151534240
 • 05142627712
 • ایران - خراسان رضوی - نیشابور

شخص بیمه شده با خرید بیمه عمر زمانی طی مدت زمان معین و در طول مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت به هر علت ( اعم از بیماری و حادثه ) تحت پوشش قرا ر می گیرد . در صورت فوت بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه ،سرمایه انتخابی به ذینفعان بیمه نامه که در زمان تنظیم بیمه نامه توسط بیمه شده انتخاب گردیده اند ، پرداخت می شود.

در بیمه های عمر زمانی با توافق بیمه گر حق بیمه به صورت اقساط قابل پرداخت می باشد . با توجه به اینکه تعهدات این بیمه نامه صرفا مشروط به فوت بیمه شده خواهد بود ، چنانچه بیمه شده ای پس از مدت انقضا بیمه نامه در قید حیات باشد ،بیمه گر هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه های پرداختی قابل بازگشت نمی باشند . از جمله مزیت های بیمه نامه های عمر زمانی حق بیمه نازل ، امکان پرداخت حق بیمه به صورت اقساط وامکان خرید بیمه نامه برای هر گروه سنی می باشد .

معرفی رشته های مختلف بیمه عمر زمانی:

بیمه عمر زمانی انفرادی :

بیمه گذاران می توانند با خرید این بیمه نامه خود و یا فرد دیگر را در مقابل خطر فوت به هر علت (بیماری و یا حادثه ) با سرمایه دلخواه خود بیمه نمایند. با خرید این بیمه نامه بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه و طی مدت 24 ساعت شبانه روز در هر نقطه جهان در مقابل خطر فوت به هر علت تحت پوشش قراردارد. در صورتی که بیمه شده در طول مدت بیمه نامه به هر علت فوت نماید سرمایه انتخابی توسط شرکت بیمه به ذینفع تعیین شده پرداخت می گردد . مبنای تعیین نرخ در این رشته بیمه سن بیمه شده و وضعیت سلامتی وی می باشد.

بیمه عمر زمانی گروهی :

کلیه کارخانجات ،شرکت ها ، سازمان ها ، ارگان ها و نهادهای دولتی و خصوصی می توانند با انعقاد قرارداد بیمه عمر گروهی ، کارکنان و کارگران خود را در قبال خطر فوت به هر علت تحت پوشش بیمه قراردهند . در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان سرمایه انتخابی بیمه توسط شرکت بیمه به وراث قانونی ویا ذینفعان منتخب پرداخت می گردد. مبنای تعیین نرخ این قراردادها میانگین سنی بیمه شدگان می باشد.

بیمه عمر زمانی مانده بدهکار انفرادی :

چنانچه بیمه شده ای از بانک و یا موسسه مالی و اعتباری وام و یا تسهیلاتی دریافت و قبل از تسویه کامل آن بر اثر حادثه و یا بیماری فوت نماید ، مابقی اقساط وام توسط شرکت بیمه به صورت یکجا به بانک و یا موسسه مالی پرداخت می گردد و از عین مرهونات فک رهن به عمل می آید. مبنای تعیین نرخ در این نوع بیمه نامه ها سن بیمه شده ،مدت بازپرداخت وام و وضعیت سلامتی بیمه شده در زمان اخذ بیمه نامه می باشد.

بیمه عمر زمانی مانده بدهکار گروهی :

کلیه بانک ها ، موسسات مالی و یا سازمان ها می توانند افرادی را که از آنها وام و تسهیلات دریافت می نمایند به صورت گروهی و جمعی در قبال خطر فوت به هر علت بیمه نمایند . بدین منظور چنانچه در طول مدت باز پرداخت وام ، وام گیرنده فوت نماید پرداخت مابقی اقساط توسط شرکت بیمه به صورت یکجا انجام می پذیرد و در نتیجه بازماندگان متوفی و ضامنین هیچ مسئولیتی در قبال بانک و یا موسسه پرداخت کننده وام نخواهند داشت . مبنای تعیین نرخ قراردادهای عمر گروهی مانده بدهکار ، میانگین سنی بیمه شدگان و مدت باز پرداخت وام ها می باشد.

کلیه متقاضیان بیمه های عمر زمانی انفرادی در سراسر کشور به منظور اخذ بیمه نامه می توانند به نزدیک ترین شعبه و یا نمایندگی شرکت بیمه آسیا مراجعه و نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایند. بیمه گذاران حقوقی نیز با ارسال نامه و ارائه اطلاعات گروه بیمه شدگان ، می توانند درخواست انعقاد قرارداد بیمه برای پرسنل خود را به شرکت بیمه ارسال نمایند.

راهنمای دریافت خسارت

در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان ذینفعان بیمه نامه می توانند در اولین فرصت (حداکثر یک ماه از تاریخ وقوع فوت ،مگر در موارد غیر عادی ) ضمن مراجعه به نزدیک ترین شعبه بیمه آسیا و یا با ارسال درخواست کتبی نسبت به اعلام خسارت و ارائه مدارک جهت تشکیل پرونده اقدام نمایند.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و دریافت خسارت:
 • کارت ملی باطل شده متوفی
 • کلیه صفحات شناسنامه باطل شده متوفی .
 • گواهی فوت صادره توسط پزشک معالج ، بیمارستان و یا پزشک قانونی.
 • آخرین حکم کارگزینی ممهور به مهر بیمه گذار (در خصوص بیمه شدگان قراردادهای گروهی).
 • فیش حقوقی یا لیست تامین اجتماعی مربوط به تاریخ فوت بیمه شده ممهور به مهر بیمه گذار (در خصوص بیمه شدگان قراردادهای گروهی).
 • گزارش مشروح حادثه مبنی بر علت ،چگونگی ،مکان و زمان وقوع خسارت منجر به فوت بیمه شده که به تائید مراجع ذیربط رسیده باشد (چنانچه بیمه شده به علت حادثه فوت کرده باشد).
 • در صورت لزوم ،سایر مدارک به فراخور نوع خسارت به وقوع پیوسته و قراردادمنعقده پس از اعلام خسارت توسط کارشناسان شرکت بیمه آسیا به اطلاع خواهد رسید.
 • شناسنامه و کارت ملی ذینفعان
 • قیم نامه ( در صورتی که ذینفع صغیر باشد)
سایر توضیحات:

مدیریت بیمه های عمر و حوادث آمادگی کامل خود را جهت پاسخگویی به سوالات و پیشنهادات بیمه گذاران محترم اعلام می دارد .