• 09151534240
  • 05142627712
  • ایران - خراسان رضوی - نیشابور
بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی

این بیمه نامه شامل بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع هیئت مدیره /مدیر و مالکین ساختمان در قبال خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث و مراجعین در مشاعات، بیمه نامه مسئولیت مدنی مراجعین به مساجد و اماکن، بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکان پارکينگ،تعمیرگاه،کارواش،نمایشگاه و وسايل نقليه موتوري در قبال مراجعین و اشخاص ثالث، بیمه نامه مسئولیت مدنی بيمه گذار در قبال مراجعه كنندگان به اماكن، بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران مراكز آموزش غواصي، بیمه نامه مسئولیت مدنی پيست کارتينگ، بیمه نامه مسئولیت نصابان کیت گازسوز خودرو، بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران مراکز توانبخشي، بیمه نامه مسئولیت مدنی دکل های مخابراتی در مقابل اشخاص ثالث، بیمه نامه مسئوليت مدني مديران آسايشگاه سالمندان، بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران مراکز ترک اعتياد، بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران خوابگاه، بیمه نامه مسئولیت مدنی قايق های تفریحی و جت اسکی در قبال استفاده کنندگان، بیمه نامه مسئولیت مدنی مراجعين به رستوران و تالار پذيرائي، بیمه نامه مسئولیت مدنی هيأت مديره مراکز تجاري و يا مجتمع مسکوني در قبال اشخاص ثالث، بیمه نامه مسئولیت مدنی مراكز نمايش، بیمه نامه مسئولیت مدنی شرکتهاي نصب و نگهداري تابلوهاي تبليغاتي در قبال اشخاص ثالث، بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکین و بهره برداران از اماکن مسکونی ناشی از سرایت آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب در قبال اشخاص ثالث و بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل و لیفتراک در مقابل خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث می باشد.