• 09151534240
 • 05142627712
 • ایران - خراسان رضوی - نیشابور
بیمه هواپیما

در یک تعریف کلی کلمه "هواپیما" به مجموعه ای از قطعات و تجهیزات گفته می شود که پس از نصب در کنار یکدیگر امکان انجام عملیات پرواز را مهیا می نماید . هواپیما ها به دو دسته بندی کلی تقسیم می گردند:

 1. سبک وفوق سبک (که اغلب جهت مقاصد تفریحی ، آموزشی ، تبلیغی مورد استفاده قرار می گیرند)
 2. سنگین و فوق سنگین(که اغلب جهت جابجایی بار ومسافر مورد استفاده قرار می گیرند)

کلیه وسایل پرنده از قبیل هلی کوپترها ، هواپیماهای آموزشی،تفریحی،مسافربری و باربری تحت این نوع بیمه نامه پوشش داده می شوند.

انواع پوشش های ارائه شده در بیمه هواپیما به شرح ذیل است:
 • بیمه نامه بدنه هواپیما

  در این بیمه نامه تعهدات بیمه گر شامل جبران خسارت ها و زیان های وارد به هواپیما در صورت از بین رفتن یا آسیب دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطرات مشمول بیمه میباشد. همچنین هزینه های مربوط به فرود اضطراری هواپیما، هزینه‌های امداد و نجات هواپیما، هزینه‌های پاکسازی باند فرودگاه و هزینه حمل و نقل و تعمیر و تعویض قطعات آسیب‌دیده در این بیمه نامه پوشش داده می شود.

  بيمه‌ بدنه‌ هواپيما به‌ صورت‌ تمام‌ خطر است‌ و به‌ سه‌ شكل‌ زير ارائه‌ مي‌شود :

  الف- بيمه‌ تمام‌ خطر در زماني‌ كه‌ هواپيما در حركت‌ نيست

  كليه‌ خسارات‌ و فقدان‌ فيزيكي‌ هواپيما در زماني‌ كه‌ در فرودگاه‌ (زمين‌) قرار دارد و از نيروي‌ محركه‌ خود براي‌حركت‌ و جابجايي‌ استفاده‌ نمي‌كند، تحت‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌ پوشش‌ مي‌گيرد.

  ب- بيمه‌ تمام‌ خطر بجز مواقعي‌ كه‌ هواپيما در پرواز است ‌

  كليه‌ خسارات‌ و فقدان‌ فيزيكي‌ هواپيما در روي‌ زمين‌ حتي‌ خسارات‌ زمان‌ جابجايي‌ هواپيما (Taxiing) شامل‌ اين‌نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ مي‌شود.

  ج- بيمه‌ تمام‌ خطر، بر روي‌ زمين‌ و در زمان‌ پرواز

  كليه‌ خسارات‌ و فقدان‌ ناشي‌ از حركت‌، توقف‌ و يا جابجايي‌ هواپيما بر روي‌ زمين‌ و در زمان‌ پروازتحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ است‌.

  د- مواردي‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌.

  استثنائات‌ بيمه‌ بدنه‌ در بيمه‌نامه‌هاي‌ صادره‌ تا حدودي‌ با يكديگر متفاوت‌ است‌ ولي‌ جنبه‌عمومي‌ وهمگاني‌ كه‌ در تمامي‌ بيمه‌نامه‌ها يافت‌ مي‌شود به‌ شرح‌ زير است‌:

  • چنانچه‌هواپيمابراي‌مصارف‌ غيرقانوني‌ وبارضايت‌ بيمه‌گذار به‌كار گرفته‌شود.
  • هنگامي‌ كه‌ هواپيما در خارج‌ از محدوده‌ جغرافيايي‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ فعاليت‌ كند.
  • استفاده‌ از هواپيما براي‌ مصارفي‌ بغير از آنچه‌ در بيمه‌نامه‌ قيد شده‌ است‌.
  • هدايت‌ هواپيما توسط شخص‌ ديگري‌ به‌ غير از خلبان‌ آن‌، مگر در مواردي‌ كه‌ عمل‌ جابجايي‌(Taxiing) انجام‌ مي‌شود.
  • زماني‌ كه‌ شرايط قابليت‌ پرواز هواپيما و يا اعتبار گواهينامه‌ خلباني‌ خلبان‌ نقض‌ شده‌ ولي‌ پروازانجام‌ شده‌ است‌.
  • در شرايطي‌ كه‌ با موافقت‌ بيمه‌گذار، هواپيماي‌ در حال‌ پرواز بعضي‌ از قوانين‌ و مقررات‌ هواپيمايي‌كشوري‌(۴) را نقض‌ كرده‌ باشد.
  • هرگونه‌ خسارات‌ ناشي‌ از كهنگي‌ و فساد لاستيكهاي‌ هواپيما، مگر اينكه‌ شرط مغايري‌ براي‌پوشش‌ آنها وجود داشته‌ باشد.
  • خسارات‌ ناشي‌ از تغيير و تبديل‌ هواپيما(۵)، جنگ‌، اعتصاب‌، شورش‌ و بلوا.
  • خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ استفاده‌.
 • بیمه نامه فرانشیز بدنه

  با توجه بالا بودن فرانشیز در نظر گرفته شده برای بیمه نامه بدنه هواپیما بیمه گر با دریافت حق بیمه اضافی و براساس شرایط بیمه نامه صادره فرانشیز بیمه نامه بدنه را نیز تحت پوشش بیمه ای در می آورد.

 • بیمه نامه جنگ بدنه

  طی این بیمه نامه قسمتی از خسارت ناشی از جنگ ، اقدامات تروریستی و مواردی نظیر آن که در بیمه نامه بدنه هواپیما استثنا گردیده است تحت پوشش در می آید.

 • بیمه نامه سرنشینان هواپیما

  بیمه سرنشین(مسافرین و خدمه پروازی) که به دو صورت قابل ارائه خواهد بود:

  • بیمه نامه حوادث سرنشین

   براساس این پوشش بیمه گر جبران کلیه صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین را که منجر به فوت و یا نقص عضو دائم می گردد ، مادامیکه در حال سوار شدن به هواپیما می باشند و یا در مدتی که داخل هواپیما هستند و همچنین در هنگامی که از هواپیما پیاده می شوند طبق جدول مورد توافق با بیمه گزار ، متعهد می گردد.

  • بیمه نامه مسئولیت قانونی سرنشینان

   براساس این پوشش ، بیمه گر کلیه وجوهی را که بیمه گزار تحت عنوان مسئولیت قانونی بابت صدمات بدنی ناشی از حادثه (منجر به فوت و یا غیر از آن)وارد به مسافرین ، مادامیکه به هواپیماسوار می شوند ، در مدتی که داخل هواپیما هستند و یا درحالی که از هواپیما پیاده می شوند شامل نقص عضو موقت ، نقص عضو دائم و هزینه های درمانی که موظف به پرداخت آنها می شود ، تحت پوشش بیمه ای در می آورد.

 • بیمه نامه مسئولیت قانونی نسبت به اشخاص ثالث

  این بیمه نامه خسارت و زیان وارده به اشخاص ثالث را که ناشی از برخورد هواپیما و یا سقوط اشخاص و اشیا از هواپیما بوده و بیمه گزار قانونا مسئول آن شناخته شده باشد ، جبران می نماید.

 • بیمه نامه مسئولیت بار همراه مسافرین

  در این پوشش خسارت وارد به بار همراه مسافران تحت پوشش در می آید.

 • بیمه نامه فقدان گواهی پرواز خلبانان و مهندسین پرواز

  در این بیمه نامه زیان مالی وارد به خلبانان ، کمک خلبانان و مهندسین پرواز در صورتی که در اثر بیماری و یا حادثه ، گواهی نامه پروازی خود را به طور موقت و یا دائم از دست داده و به تبع آن مزایای آتی گواهینامه خود را از دست دهند ، تحت پوشش قرار می گیرد.

 • بیمه تجهیزات و لوازم یدکی هواپیما

  این بیمه نامه کلیه تجهیزات و لوازم یدکی را که برای هواپیما مورد استفاده قرار گرفته و همچنین تجهیزات کمکی و وسایل نقلیه فرودگاهی ، که جهت امور مربوط به تعمیرات و تخلیه بار هواپیما می باشد، تحت پوشش قرار می دهد.

مدارک مورد نیاز در زمان صدور :
 1. تکمیل فرم پیشنهاد
 2. گواهی ثبت هواپیما
 3. ارسال مدارک اشاره شده در فرم پیشنهاد